WINDYKACJA WOLF
tel.606950171, tel/fax 158423072
windykacjawolf@gmail.com

• FIRMA WINDYKACYJNA • WINDYKACJA BEZZALICZKOWA • WINDYKACJA NALEŻNOŚCI • WYWIAD GOSPODARCZY •

 

logo

Firma windykacyjna WOLF oferuje windykację zarówno dla dużych podmiotów gospodarczych jak i małych. Istotna różnica polega tu na sposobie przekazywania dokumentów niezbędnych do wszczęcie procesu windykacji. W przypadku gdy jest to duża ilość faktur dla uproszczenia procedur i zmniejszenia formalizmu prosimy jedynie o przesłanie na maila bądź faks tzw. wykazu nierozliczonych, a więc dokumentu zawierającego dane dłużnika, wykaz faktur jakie są nieuregulowane, daty wystawienia tych faktur, daty płatności oraz kwoty pierwotne tych faktur oraz jakie pozostały do zapłaty. Nasza firma wymaga jedynie aby dokument taki był podpisany przez osobę upoważnioną do wystawiania tego rodzaju dokumentów. Taki sposób przekazywania naszej firmie zleceń pozwala w ogromny sposób uprościć całą procedurę zlecenia spraw do windykacji. Firma windykacyjna WOLF podchodzi w sposób bardzo uproszczony do procedur zlecenia nam windykacji. W przypadku zlecenia samej windykacji polubownej wystarcza tu zlecenie przesłane e-mailem bądź faksem zawierające podpis osoby upoważnionej do reprezentacji firmy. Oczywiście zlecenie takie jest przygotowywane przez nas na naszym formularzu. Po otrzymaniu dokumentów będących podstawą roszczenia nasza firma sporządza zlecenie windykacji i odsyła je do wierzyciela e-mailem bądź faksem. Tą samą drogą oczekujemy przesłania podpisanego zlecenia. Co do zlecania nam przeprowadzenia sprawy sądowej tu już nasza firma potrzebuje pełnomocnictw procesowych które muszą być przesłane nam z oryginalnymi podpisami drogą pocztową. Jest to jedyny przypadek gdy nasz klient musi przesłać nam dokumenty za pomocą poczty. Oczywiście jeśli np. zleceniodawca posiada bardzo dużą ilość dokumentów które chce nam przesłać a skanowanie ich lub faksowanie byłoby czasowo nieopłacalne może również przesłać je do nas pocztą w kopercie. W przypadku gdy klient chciałby odwiedzić nas osobiście aby zlecić naszej firmie windykację prosimy zawsze o wcześniejsze umówienie się telefonicznie. Stała współpraca oznacza wiele korzyści dla klientów firmy windykacyjnej WOLF. W przypadku gdy nasz klient ma problem natury prawnej zawsze jesteśmy gotowi do udzielenia mu profesjonalnej pomocy prawnej. Dokumentację dotyczącą tej sprawy można zawsze przesłać nam e-mailem bądź faksem a my po zapoznaniu się z dokumentami sporządzimy opinię prawną. Możliwe jest także na życzenie klienta podjechanie do niego po dokumentację, zapoznanie się z problemem na miejscu i udzielenie mu pomocy prawnej. Dla naszych stałych klientów oferujemy także prowadzenie spraw sądowych, administracyjnych oraz wszelkich innych wymagających fachowej wiedzy prawnej. Firma windykacyjna WOLF na stałe współpracuje z uznaną na rynku firmą zajmującą się doradztwem podatkowym - Podkarpackim Biurem Doradztwa Podatkowego. W przypadku gdy sprawa prawna z jaką nasz klient ma problem dotyczy kwestii podatkowej firma podatkowa z nami współpracująca jest gotowa w każdej chwili do zajęcia się daną sprawą i profesjonalnego jej poprowadzenia w kierunku uzyskania dla klienta jak najkorzystniejszego orzeczenia. Dewizą firmy windykacyjnej WOLF jest ogromna rzetelność. Oznacza to, że w przypadku gdy sprawa ma zostać nam zlecona nie rokuje wielkich szans na wygranie nie okłamujemy swojego klienta co do jej ewentualnego wyniku, mówimy wprost że albo na 100% ją wygramy albo że może być trudno lub że np. dana sprawa jest całkowicie beznadziejna i nie uda się nam nic zdziałać. Nasza firma oferuje również usługi wywiadowcze, mające na celu ustalenie sytuacji finansowych przyszłych kontrahentów, jego relacji biznesowych, wiarygodności finansowej, posiadanego przez niego majątku. Pozwala to do minimum obniżyć ryzyko jakie istnieje przy zawieraniu transakcji handlowych z nowymi kontrahentami i zweryfikować czy są w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie czy być może ich sytuacja jest niepewna i rozpoczęcie z nimi współpracy może zrodzić negatywne skutki dla firmy. Może się zdawać, iż ponoszenie kosztów za takie informacje jest zbędnym luksusem i nie przyniesie żadnych efektów. Jednakże czyż nie warto wydać sumy rzędu tysiąca złotych na to aby dowiedzieć się, iż kontrahent z którym zamierzaliście zawrzeć transakcję opiewająca na blisko 100 tys. zł. jest niewypłacalny o kwoty tej żadna firma windykacyjna nigdy od niego nie odzyska? Odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Dlatego naprawdę warto przed zawarciem takiej transakcji z klientem sprawdzić jego wiarygodność finansową, jaki jest stan jego majątku, czy posiada jakieś inne zobowiązania, jakie są relacje z jego innymi kontrahentami, czy terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań, czy jest rzetelny, Odpowiedzi na te pytania mogą uchronić od podjęcia bardzo nietrafnej decyzji której można żałować do końca życia jak i w przypadku gdyby były pozytywne mogą przyspieszyć decyzje o zawarciu transakcji i dzięki temu przynieść duże zyski. Miasta w których nieprzerwanie prowadzimy działania windykacyjne to:
- woj. podkarpackie – Rzeszów, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Nisko, Krosno
- woj. świętokrzyskie – Kielce, Sandomierz, Ostrowiec Świętokrzyski
- woj. lubelskie – Lublin, Zamość, Chełm, Biłgoraj
- woj. Mazowieckie – Warszawa , Radom
- woj. Śląskie – Katowice, Chorzów, Ruda Śląska, Bytom, Częstochowa, Zabrze, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Tychy, Rybnik
- woj. Dolnośląskie – Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica
- woj. Kujawsko-Pomorskie – Bydgoszcz, Toruń, Włocławek
- woj. Lubuskie – Gorzów, Zielona Góra
- woj. Łódzkie – Łódź, Piotrów, Płock
- woj. Małopolskie – Kraków, Tarnów, Dębica, Wieliczka, Mysłowice, Nowy Sącz
- woj. Opolskie – Opole, Częstochowa
- woj. Podlaskie – Białystok, Suwałki, Łomża
- woj. Pomorskie – Bydgoszcz, Słupsk, Gdańsk, Elbląg
- woj. Warmińsko-Mazurskie – Olsztyn
- woj. Wielkopolskie – Poznań, Piła, Konin, Kalisz
- woj. Zachodniopomorskie – Szczecin, Koszalin, Kołobrzeg


WINDYKACJA NALEŻNOŚCI


Firma windykacyjna WOLF oferuje swoim klientom windykację należności opartą na bardzo ważnej oraz istotnej zasadzie - nasze wynagrodzenie stanowi jedynie procent od odzyskanej kwoty (jest to tzw. windykacja bezzaliczkowa). Nie pobieramy od swoich klientów żadnych zaliczek z tytułu prowadzenia sprawy. Nie działamy jak inne firmy na rynku, które wymagają wpłacenia pewnej kwoty w zamian za podjęcie windykacji i określają np. że w ramach windykacji należności wyślą 2 listy i wykonają parę telefonów. My prowadzimy sprawy w całkiem inny sposób. Wychodzimy z założenia, iż skoro ktoś zlecił nam przeprowadzenie sprawy, to oczekuje solidnie wykonanej pracy w tym zakresie a nasza firma może na tym zarobić. Nasze działania nie ograniczają się do przeprowadzenia dwóch czy 3 czynności. Prowadzimy działania windykacyjne aż do czasu uzyskania wymiernych efektów lub do stwierdzenia, iż dana sprawa nie rokuje już żadnych nadziei na odzyskanie należności. Nawet po zakończeniu danej sprawy, po jakimś czasie ponownie do niej wracamy, gdyż dłużnik w tym czasie mógł np. zdobyć nową pracę, nabyć jakiś majątek itp a więc może istnieć szansa na odzyskanie pieniędzy. W ramach naszych działań nie ograniczamy się jedynie do nakłaniania dłużnika do spłaty długu lecz równocześnie podejmujemy intensywne działania mające na celu uzyskanie danych o jego majątku (WYWIAD GOSPODARCZY). Jeżeli dłużnik nie zdecyduje się spłacić swojego długu, wtedy mając dane na temat jego majątku, miejsca pracy itp. kierujemy sprawę do komornika wskazując mu majątek, z którego ma przeprowadzić egzekucję. W obecnym stanie prawnym KOMORNIK nie podejmie żadnych działań , jeżeli nie wskaże mu się majątku z którego ma wyegzekwować wierzytelność. Nawet w przypadku jeżeli windykacja długu zakończy się całkowitym fiaskiem, nasz klient nie ponosi żadnych kosztów z tego tytułu – wszelkie ryzyko bierzemy na siebie. Długi trudne, które nie są spłacane umieszczamy w specjalnym rejestrze długów znajdującym na naszych stronach. Samo umieszczenie ich tam nie wpłynie na pewno na dłużnika i nie zmobilizuje go do spłaty zobowiązania, lecz umieszczamy je tam w celu dalszej odsprzedaży. Zdarzyć się bowiem może, iż dłużnik sam posiada swoich dłużników i będą oni chętni do nabycia takiej wierzytelności i skompensowania jej ze swoimi zobowiązaniami. Nasza oferta windykacji należności dotyczy także spraw które wymagają postępowania sądowego i uzyskania tytułu wykonawczego. W ramach prowizji oferujemy swoim klientom zastępstwo procesowe. Sporządzamy pozew a następnie reprezentujemy swojego klienta w sądzie, reprezentujemy go także w postępowaniu komorniczym. Naszą skuteczność w najlepszy sposób potwierdzają referencje firm z którymi stale współpracujemy. Można je znaleźć w zakładce REFERENCJE.
Obszar naszego działania to teren całej Polski. Nie ma dla nas znaczenia odległość ani miejsce w Polsce gdzie przebywa dłużnik, przyjmujemy do windykacji wszystkie sprawy. Podobnie jest z kwotą należności głównej. Do windykacji przyjmujemy wszystkie sprawy, bez względu na kwotę długu oraz okres przeterminowania. Różni to nas od innych firm, które wyznaczają sobie dolne limity, poniżej których nie przyjmują spraw do windykacji a jednocześnie świadczy, iż mamy szacunek dla każdego klienta, tego dużego jak i małego. Miasta w których nieprzerwanie prowadzimy działania windykacyjne to:
- woj. podkarpackie – Rzeszów, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Nisko, Krosno
- woj. świętokrzyskie – Kielce, Sandomierz, Ostrowiec Świętokrzyski
- woj. lubelskie – Lublin, Zamość, Chełm, Biłgoraj
- woj. Mazowieckie – Warszawa , Radom
- woj. Śląskie – Katowice, Chorzów, Ruda Śląska, Bytom, Częstochowa, Zabrze, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Tychy, Rybnik
- woj. Dolnośląskie – Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica
- woj. Kujawsko-Pomorskie – Bydgoszcz, Toruń, Włocławek
- woj. Lubuskie – Gorzów, Zielona Góra
- woj. Łódzkie – Łódź, Piotrów, Płock
- woj. Małopolskie – Kraków, Tarnów, Dębica, Wieliczka, Mysłowice, Nowy Sącz
- woj. Opolskie – Opole, Częstochowa
- woj. Podlaskie – Białystok, Suwałki, Łomża
- woj. Pomorskie – Bydgoszcz, Słupsk, Gdańsk, Elbląg
- woj. Warmińsko-Mazurskie – Olsztyn
- woj. Wielkopolskie – Poznań, Piła, Konin, Kalisz
- woj. Zachodniopomorskie – Szczecin, Koszalin, Kołobrzeg

Zapraszamy wszystkie firmy do stałej współpracy polegającej nie tylko nie zlecaniu pojedynczych spraw ale także na monitoringu płatności oraz wspieraniu prawnej strony działalności firm. Firmy współpracujące z nami, które posiadają setki klientów, w momencie rozpoczynania współpracy miały duże zatory płatnicze a ich kontrahenci regulowali swoje zobowiązania z 4,5 miesięcznym a nawet i większym opóźnieniem. Na wskutek stałej współpracy z nami w zakresie monitoringu płatności 70% ich klientów zaczęło regulować swoje zobowiązania całkowicie w terminie a 19% którzy są bardzo wartościowi dla firmy ze względu na duże obroty reguluje swoje zobowiązania z maksymalnie 30 dniowym opóźnieniem. W wyniku stałego monitoringu płatności prowadzonego przez nasza firmę, liczba klientów którzy są kierowani do ostrej windykacji spadła do 1%. Raz na 3-4 miesiące zdarza się, aby trzeba było kogoś ostro windykować i dochodzić od niego zapłaty należności.

DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ


Firma windykacyjna WOLF oprócz typowej oferty windykacyjnej dla firm oferuje również usługę dochodzenia odszkodowań od firm ubezpieczeniowych. W blisko 80% przypadków firmy ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowanie w zaniżonej wysokości lub nawet odmawiają jego wypłaty argumentując to tym, iż nie wystąpiły przesłanki uzasadniające wypłatę odszkodowania. Działania takie firmy ubezpieczeniowe stosują nagminnie i bezsprzecznie są to działania umyślne, wymierzone w dobro ubezpieczonego. Nasza firma zajmuje się właśnie takimi przypadkami. W 9 na 10 przypadkach po naszej interwencji ubezpieczyciel dobrowolnie wypłaca brakującą cześć odszkodowania lub całe odszkodowanie, gdyż doskonale zdaje sobie sprawę z tego, iż w razie procesu sądowego będzie musiał i tak zapłacić, ponosząc dodatkowe koszty sądowe. Proceder taki firmy ubezpieczeniowe stosują w celach czysto zarobkowych. Odmawiając wypłaty ubezpieczenia lub zaniżając jego wartość doskonale zdają sobie sprawę, że nie każdy ubezpieczony będzie starał się go dochodzić, gdyż po prostu uzna rację ubezpieczyciela lub straci siły na ciągłe batalie z ubezpieczycielem. Wyjaśnić można to na bardzo prostym przykładzie. Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania 10 osobom poszkodowanym. Każdej z tych osób należy się około 10 tys. zł. odszkodowania. Tylko 8 z nich zdecyduje się dochodzić swoich racji za pomocą prawników i tym osobom ubezpieczyciel bez przeszkód wypłaci odszkodowanie. Natomiast dwóch pozostałych zrezygnuje i w kieszeni firmy ubezpieczeniowej pozostanie 20 tys. zł. Tak więc bardzo dokładnie widać, w jaki sposób bardzo łatwo można stracić należne sobie odszkodowanie. Jest na to wszystko jedno proste rozwiązanie. W sytuacji gdy tylko firma ubezpieczeniowa odmawia wypłaty bądź zaniża odszkodowanie zgłoście się Państwo do nas. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych ani żadnych innych ukrytych opłat. Pobieramy wynagrodzenie tylko i wyłącznie wtedy gdy nasz klient dostanie odszkodowanie, a stanowi ono procent od odzyskanej kwoty. Zajmujemy się wszystkimi sprawami dotyczącymi kwestii wypłaty odszkodowania. Chodzi zarówno o odszkodowania z tytułu wypadków drogowych (odszkodowania komunikacyjne), nieszczęśliwych zdarzeń (ubezpieczenia na życie) a także z tytułu ubezpieczenia mienia od ognia, wody, kradzieży oraz wszelkich innych zdarzeń. Dewizą naszej firmy jest uzyskanie maksymalnej kwoty odszkodowania dla swojego klienta. Nie boimy się spraw trudnych oraz skomplikowanych. Jeśli podejmiemy się prowadzenia danej sprawy to tylko wtedy, gdy będziemy uważać, iż można coś od ubezpieczyciela odzyskać.
Gdy tylko znajdziecie się Państwo w sytuacji gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, zbierzcie wszystkie dokumenty jakie posiadacie w związku z tą sprawą i prześlijcie je do nas mailem lub faksem bądź dostarczcie je osobiście do siedziby naszej firmy. Dochodzenie odszkodowań zlecane jest nam za pomocą prostego formularza zlecenia, nie zawiera on żadnych kruczków prawnych ani ukrytych opłat. Nasza firma sztywno trzyma się zasady, iż wszelkie zlecenia windykacji oraz dochodzenia odszkodowań przyjmowane są bezpłatnie. Oprócz zlecenia niezbędne jest również udzielenie naszej firmie pełnomocnictwa do występowania przez firmą ubezpieczeniową. Może się zdarzyć, iż ubezpieczyciel zażąda oprócz zwykłego pełnomocnictwa, poświadczonego notarialnie podpisu, nie zrażajcie się tym. Koszt takiego poświadczenia przez notariusza to tylko kilkanaście złotych a firma ubezpieczeniowa właśnie po to żąda takiego poświadczenia, gdyż działa to odstraszająco na osoby poszkodowane. Niektórzy poszkodowani zrezygnują z dochodzenia swych roszczeń a w kieszeni firmy ubezpieczeniowej pozostaje dosyć spora gotówka. Niezwłocznie po zleceniu naszej firmie dochodzenia odszkodowania podejmujemy działania mające na celu nakłonienie firmy ubezpieczeniowej do wypłaty odszkodowania. Podobnie jak i w przypadku windykacji należności staramy się wszystkie sprawy załatwiać polubownie i nie kierować ich do sądu, gdyż pociąga to za sobą dodatkowe koszty oraz niestety dosyć znacznie wydłuża proces dochodzenia odszkodowania. Oczywiście jeżeli ubezpieczyciel uparcie odmawia jego wypłaty, decydujemy się na skierowanie sprawy do sądu, jednakże jak wspominaliśmy są to sprawy pojedyncze, a wszystkie pozostałe załatwiamy polubownie. Nasze doświadczenie zdobyte na polu windykacji wykorzystujemy w negocjacjach prowadzonych z ubezpieczycielami. Doskonale wiemy że z ich strony również do rozmów kierowane są osoby które są specjalnie przeszkolone do notorycznego odmawiania wypłaty odszkodowania, jednakże nie dajemy się im nigdy przekonać, iż racja leży po ich stronie i jasno i wyraźnie dajemy im do zrozumienia, iż nie mają wcale racji i w przypadku ewentualnego procesu sądowego bez problemu obalimy ich twierdzenia. W sytuacji gdy mają do czynienia z poszkodowanym bez problemu mogą mu udowodnić swoje racje, jednakże w przypadku gdy mają do czynienia z profesjonalną firmą windykacyjną nie idzie im już to tak łatwo i w końcu muszą przyznać nam racje. Dlatego gdy tylko macie do czynienia z firmą ubezpieczeniową, zlećcie przeprowadzenie tej sprawy naszej firmie, zaoszczędzi wam to wielu nerwów oraz czasu i znacznie zwiększy szanse na uzyskanie odszkodowania.

WINDYKACJA PO BEZSKUTECZNEJ EGZEKUCJI KOMORNICZEJ


Nasza firma przyjmuje do windykacji także sprawy wobec których komornik toczył już egzekucję i niestety okazała się ona bezskuteczna. Sprawy takie nie ukrywamy są bardzo ciężkimi sprawami dlatego też nasze wynagrodzenie jest w przypadku takich spraw wyższe niż w przypadku pozostałych spraw. Jednakże prosimy zawsze pomyśleć czy nie warto oddać nawet połowę należności za jej odzyskanie, w przypadku gdy w żaden inny sposób nie jest ona możliwa do wyegzekwowania. Nasza firma nie boi się spraw trudnych oraz nawet bardzo trudnych. Podczas rozmowy wstępnej z naszym klientem zawsze jasno i wyraźnie informujemy go, co nasza firma jest w stanie zrobić z jego sprawą. Nie boimy się powiedzieć że nie uda nam się np. z daną prawą nic zrobić a w przypadku innej że postaramy się zrobić jak najwięcej jednakże nie dajemy gwarancji na skutek tych działań. Żadna firma windykacyjna, która prowadzi w sposób uczciwy windykację nie jest w stanie nigdy przewidzieć skuteczności swoich działań w stosunku do spraw które były już prowadzone przez komornika i orzeczono wobec nich bezskuteczność. Bardzo ważną kwestią w windykacji spraw po bezskutecznej egzekucji komorniczej jest duże zaangażowanie się w prowadzoną sprawę. Oznacza to zaangażowanie zarówno dużej ilości czasu jak i pieniędzy, indywidualne podejście do każdej prawy oraz konieczność dogłębnej znajomości technik windykacji aby uzyskać wymierne efekty działań windykacyjnych. Sprawy takie nie kończą się w ciągu kilku dni, ze względu na swój charakter oraz stopień trudności wymagają niestety dłuższego czasu na dogłębne ich rozpracowanie. Minimalny okres na rozpracowanie tej sprawy jest zawsze określany na jej początku podczas wstępnej analizy zlecenia. Dla przyjęcia takiej sprawy do windykacji nie jest wymagana osobista wizyta w naszym biurze, wystarczy przesłanie niektórych dokumentów e-mailem bądź faksem, natomiast jeśli wymagane są oryginały to zawsze można je przesłać na adres naszego biura listem priorytetowym, tak że na drugi dzień będziemy mieć wymagane dokumenty już u nas w biurze i będziemy mogli przystąpić do realizacji zlecenia. Jakie dokumenty są wymagane do zlecenia windykacji sprawy po bezskutecznej windykacji komorniczej? Niezbędnym dokumentem jest tutaj nakaz zapłaty bądź wyrok lub inny tytuł wykonawczy. Potrzebne jest również zawiadomienie komornicze o bezskutecznej egzekucji informujące wierzyciela o przyczynach bezskuteczności windykacji. Oprócz tego pomocnymi będą wszystkie dane jakie wierzyciel posiada o swoim dłużniku, takie jak numery telefonów komórkowych, obecne adresy zamieszkania, wykonywania działalności, dane osób na kogo przepisał swój majątek w celu ukrycia, banki w jakich posiada swoje konta, miejsca gdzie może przebywać itp

SKUP WIERZYTELNOŚCI


Firma windykacyjna WOLF oprócz zleceń windykacji zajmuje się także skupowaniem wierzytelności. Po pierwsze firma windykacyjna WOLF skupuje wierzytelności nieprzeterminowane. Mogą być to wierzytelności wynikające z faktur, umów, rachunków, wyroków, nakazów zapłaty, ugód itp. Najważniejszą rzeczą to to, aby po pierwsze były to wierzytelności niesporne a po drugie jeśli wynikają z innego niż orzeczenie sądu dokumentu, to aby były uznane podpisem dłużnika. Jedynym wyjątkiem gdy uznanie długu przez dłużnika nie jest konieczne to odsetki od zapłaconych po terminie należności. Firma windykacyjna WOLF skupuje odsetki na podstawie wystawionych dłużnikowi not odsetkowych. Firma windykacyjna Wolf skupuje wierzytelności na podstawie umowy cesji wierzytelności, wierzyciel przewłaszcza wierzytelność na naszą firmę a my wypłacamy za to należność. Jeśli jesteście zainteresowani sprzedażą naszej firmie swoich wierzytelności prosimy o przesłanie dokumentacji z której ona wynika na naszego e-maila lub faks ( dane w zakładce kontakt). Firma windykacyjna WOLF nie skupuje wierzytelności przeterminowanych, spornych, a także wynikających z wyroków sądów karnych czy też będących konsekwencją umów pożyczek. Pamiętajcie że najwyższą cenę dostaniecie za wierzytelności jak najmłodsze, im wierzytelność starsza tym firma windykacyjna WOLF będzie zmuszona zaproponować niższą cenę za jej odkup. Oczywiście musimy to zauważyć, że nasza firma nie skupuje każdej przedstawionej nam wierzytelności. Po przedstawieniu nam wierzytelności do sprzedaży analizujemy ją i jeśli nasza firma jest nią zainteresowana to wtedy przystępujemy do odkupu. Tak więc aby sprzedać naszej firmie swoje wierzytelności prosimy o przesłanie na e-maila
wszelkich dokumentów ją uzasadniających wraz z danymi dłużnika oraz kontaktem do siebie. Sprzedaż wierzytelności jest o tyle korzystniejsza od zlecenia windykacji, że należność firma windykacyjna WOLF wypłaca wam bez względu na efekt działań windykacyjnych i nie musicie czekać na swoje pieniądze do czasu aż wyegzekwujemy je od dłużnika.

CZYM FIRMA WINDYKACYJNA SIĘ NIE ZAJMUJE


Firma windykacyjna WOLF nie zajmuje się sprawami z zakresu windykacji alimentów, należnościami za wynajem mieszkania oraz roszczeniami z zakresu pożyczek pomiędzy osobami fizycznymi. Nie zajmujemy się także sprawami w których nie ma żadnego pisemnego dowodu uprawdopodobniającego istnienie roszczenia ( faktura, umowa, oświadczenie dłużnika etc). Żadna firma windykacyjna nie zajmie się sprawą w której jedynym dowodem istnienia wierzytelności jest oświadczenie wierzyciela lub świadka. Sprawy takie w zasadzie są bardzo ryzykowne i nie rokują żadnych szans na skuteczną windykację. Nie ma możliwości wygrania ich w sądzie ani skłonienia dłużnika do zapłaty zobowiązania. Windykacja prowadzona przez firmę windykacyjną musi opierać się na twardych dowodach uzasadniających istnienie roszczenia. Firma windykacyjna WOLF przyjmie do windykacji każdą wierzytelność która poparta jest pisemnym dowodem i rokuje szanse na skuteczną windykację.


  ODSZKODOWANIA