SKUP WIERZYTELNOŚCI


Firma windykacyjna WOLF oprócz zleceń windykacji zajmuje się także skupowaniem wierzytelności. Po pierwsze firma windykacyjna WOLF skupuje wierzytelności nieprzeterminowane. Mogą być to wierzytelności wynikające z faktur, umów, rachunków, wyroków, nakazów zapłaty, ugód itp. Najważniejszą rzeczą to to, aby po pierwsze były to wierzytelności niesporne a po drugie jeśli wynikają z innego niż orzeczenie sądu dokumentu, to aby były uznane podpisem dłużnika. Jedynym wyjątkiem gdy uznanie długu przez dłużnika nie jest konieczne to odsetki od zapłaconych po terminie należności. Firma windykacyjna WOLF skupuje odsetki na podstawie wystawionych dłużnikowi not odsetkowych. Firma windykacyjna Wolf skupuje wierzytelności na podstawie umowy cesji wierzytelności, wierzyciel przewłaszcza wierzytelność na naszą firmę a my wypłacamy za to należność. Jeśli jesteście zainteresowani sprzedażą naszej firmie swoich wierzytelności prosimy o przesłanie dokumentacji z której ona wynika na naszego e-maila lub faks ( dane w zakładce kontakt). Firma windykacyjna WOLF nie skupuje wierzytelności przeterminowanych, spornych, a także wynikających z wyroków sądów karnych czy też będących konsekwencją umów pożyczek. Pamiętajcie że najwyższą cenę dostaniecie za wierzytelności jak najmłodsze, im wierzytelność starsza tym firma windykacyjna WOLF będzie zmuszona zaproponować niższą cenę za jej odkup. Oczywiście musimy to zauważyć, że nasza firma nie skupuje każdej przedstawionej nam wierzytelności. Po przedstawieniu nam wierzytelności do sprzedaży analizujemy ją i jeśli nasza firma jest nią zainteresowana to wtedy przystępujemy do odkupu. Tak więc aby sprzedać naszej firmie swoje wierzytelności prosimy o przesłanie na e-maila wszelkich dokumentów ją uzasadniających wraz z danymi dłużnika oraz kontaktem do siebie. Sprzedaż wierzytelności jest o tyle korzystniejsza od zlecenia windykacji, że należność firma windykacyjna WOLF wypłaca wam bez względu na efekt działań windykacyjnych i nie musicie czekać na swoje pieniądze do czasu aż wyegzekwujemy je od dłużnika.Ważne informacje

Wszystkie ważne informacje na temat windykacji należności, procedur i zasad skupu wierzytelności za gotówkę, jaki jest czas odzyskania należności, jakie dokumenty są niezbędne do zlecenia windykacji.

Zadzwoń 606950171 udzielimy wszelkich informacji na temat sposobów odzyskania Twoich wierzytelności.

Więcej

Aktualności

Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego to rewolucja dla setek tysięcy osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. SN odmówił uznania ich za konsumentów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie ma więc prawa nakładać milionowych kar na ubezpieczycieli zwlekających z wypłatą odszkodowań.

Więcej