WINDYKACJA WOLF
tel.606950171, tel/fax 158423072
windykacjawolf@gmail.com

• FIRMA WINDYKACYJNA • WINDYKACJA BEZZALICZKOWA • WINDYKACJA NALEŻNOŚCI • WYWIAD GOSPODARCZY •

 

logo

Firma windykacyjna oferująca monitoring płatności stale nadzoruje przekazanych jej do monitoringu kontrahentów i ustawicznie przypomina im o obowiązku terminowego regulowania należności. Większość przedsiębiorców bazujących na kredycie konsumenckim udzielonym im przez większe firmy ustawicznie "zapomina" o terminowym regulowaniu uważając, iż taka zwłoka w spłacie kredytu się im należy tylko za to że się z nimi handluje. Nie pomagają tu żadne prośby ze strony wierzyciela o szybszą spłatę należności, gdyż znając ich kontrahenci wykorzystują dobre relacje handlowe grożąc ich pogorszeniem. Dopiero gdy profesjonalna firma windykacyjna zajmie się sprawą i skontaktuje się z takim kontrahentem, zauważają że to już nie przelewki i należy się poprawić w kwestii terminowości płatności. Firma windykacyjna zajmująca się monitoringiem płatności nie ulega perswazjom i groźbom kontrahentów grożących zerwaniem współpracy, przedstawiciel firmy windykacyjnej nie jest znany kontrahentowi tak jak przedstawiciel handlowy firmy dostarczającej mu towar, dlatego też rozmowa z przedstawicielem firmy windykacyjnej ma całkiem inny wymiar. Nie jest to rozmowa dwojga znajomych lecz stanowcze i profesjonalne negocjacje mają uzmysłowić kontrahentowi o konieczności terminowego regulowania należności a także profesjonalna i "delikatna" forma przekazania kontrahentowi informacji na temat tego, jakie kroki prawne zostaną wobec niego podjęte przez firmę windykacyjną w razie dalszego opóźnienia w płatnościach. Dlatego też przekazanie monitoringu do firmy windykacyjnej sprawia że kontrahenci zaczynają bardziej terminowo płacić swoje zobowiązania a co za tym idzie poprawie się sytuacja finansowa firmy wierzyciela i zmniejszają się koszty jego działalności np. z tytułu kredytu obrotowego. Zewnętrzna firma windykacyjna o wiele lepiej pilnuje terminowości płatności kontrahentów a zatrudnieni u wierzyciela pracownicy mogą się w tym czasie zająć zwiększaniem sprzedaży.


MONITORING


Wielu klientów notorycznie przekracza terminy płatności, lecz mimo tego nadal pozostają atrakcyjnymi kontrahentami i warto utrzymać z nimi kontakty handlowe. W sytuacji takiej firma windykacyjna WOLF oferuje stały monitoring płatności. W sposób niezwykle ostrożny i delikatny przypominamy kontrahentowi o posiadanym przez niego opóźnieniu w płatnościach, jednocześnie dając mu do zrozumienia, iż w przypadku niewywiązania się z jego zobowiązań, zostaną podjęte procedury, które spowodują wyegzekwowanie należności.
Metoda ta jest pewnym i skutecznym sposobem zmniejszenia opóźnień w regulowaniu należności a jednocześnie zwiększa w firmie przepływ gotówki, co pozwala na zwiększenie płynności finansowej firmy. Koszt usługi to jedyne 50zł netto miesięcznie za każdego przekazanego do monitoringu dłużnika (nie ma znaczenia ilość faktur oraz kwota). Do monitoringu przyjmujemy kontrahentów o nie większym niż 6 miesięcy okresie przeterminowania płatności.

Jeśli posiadacie kontrahentów, którzy nieterminowo regulują swoje zobowiązania a jednak chcecie nadal z nimi utrzymywać kontakty
handlowe, skorzystajcie z usługi monitoring płatności


Ponadto dla swoich klientów firma windykacyjna WOLF oferuje pieczęć prewencyjną. Za 100zł netto miesięcznie możecie Państwo bez ograniczeń nabijać lub nadrukowywać na swoich fakturach pieczęć prewencyjną. Samo jej umieszczenie na fakturze powoduje zwiększenie mobilizacji Państwa klientów w terminowym regulowaniu zobowiązań a zarazem zwiększa przepływ gotówki w Waszej firmie.

Prewencja jest najlepszym sposobem zapobiegania w powstawaniu nieściągalnych lub trudno odzyskiwalnych wierzytelności. Jest ona o wiele tańsza niż ewentualne późniejsze jej odzyskiwanie za pośrednictwem firmy windykacyjnej bądź w drodze postępowania komorniczego. Ciągłe pilnowanie dłużnika i jego postępów w regulowaniu należności daje najlepszy obraz o jego stanie finansowym, pozwala przewidzieć ewentualne kłopoty i wyprzedzić je na tyle znacząco, iż nie ma potrzeby kierowania sprawy do windykacji. W porę gdy tylko zauważamy niebezpieczne zachowania po stronie kontrahenta informujemy o tym naszego zleceniodawcę. Dzięki temu ma on świadomość tego co dzieje się w firmie jego partnera handlowego i czy opłacalnym i bezpiecznym jest udzielanie mu nadal kupieckiego kredytu. Zlecenie naszej firmie monitoringu płatności jest najtańszym z możliwych sposobów zapobieżenia powstawaniu zatorów płatniczych w firmie. Zlecenie go zewnętrznej wyspecjalizowanej firmie jest o wiele tańsze niż zatrudnienie osobnego pracownika do monitorowania płatności oraz przyuczenie go do wykonywania tych czynności, nie wiąże umową o pracę która jest mniej korzystna niż umowa cywilnoprawna, poza tym efekt oddziaływania na świadomość kontrahenta iż jego płatności na bieżąco monitoruje firma windykacyjna jest o wiele mocniejszy niż gdyby robiła to firma z którą na codzień współpracuje, utrzymuje dobre kontakty, zna osobiście ludzi którzy dostarczają mu towar i wie czego może się po nich spodziewać. Natomiast sam fakt iż jego płatnościami zajmuje się firma której nie zna, która na codzień ma do czynienia z dłużnikami, odzyskiwaniem należności i jest w tym wyspecjalizowana tak mocno oddziaływuje na jego psychikę, że woli zacząć lepiej regulować swoje zobowiązania niż przekonać się jakie zostaną podjęte kroki prawne gdy będzie nadal zwlekał ze swoimi płatnościami.
Czy monitoring a windykacja to te same czynności? Nie, są to dwie znacząco się różniące od siebie oferty, jakie może zaproponować firma windykacyjna. Windykacja należności polega na odzyskiwaniu wierzytelności przy zastosowaniu wszelkich możliwych i dozwolonych przez prawo środków, a jedynym i nadrzędnym celem jest tu odzyskanie pieniędzy, natomiast monitoring można zakwalifikować jako bardzo łagodne działania windykacyjne które nie mają na celu szybkiego i bezwarunkowego odzyskania długu lecz polegają na uświadomieniu kontrahentowi, iż jego "świętym" obowiązkiem jest regulowanie zobowiązań w terminie podejmując przy tym bardzo stonowane acz jednak stanowcze i konsekwentne działania. W przypadku monitoringu elementem mającym kolosalne znaczenie ma konsekwencja oraz częstotliwość podejmowanych działań. Jeśli dłużnik zobowiązał się, że zapłaci określona kwotę w poniedziałek, to w ten sam dzień należy mu o tym przypomnieć a na drugi dzień sprawdzić czy należność spłynęła. Jeśli nie wywiązał się ze swoich obietnic należy mu o tym zakomunikować i we właściwy stonowany sposób ustalić że jednak musi się z tego wywiązać. Najważniejsze to dać mu poczucie świadomości nieuchronności podejmowanych działań i tego, że nad tym wszystkim czuwa ktoś kto wie jakie kroki podjąć, jeśli nie spłaci zobowiązań w terminie. Firmy które zleciły nam monitoring należności szybko zauważyły, iż terminowość regulowania zobowiązań przez ich kontrahentów znacząco się polepszyła i prawie całkowicie zostały wyeliminowane tzw. sprawy trudne które wcześniej kończyły się kosztownymi procesami, windykacją a nawet utratą całej należności w przypadku niemożliwości jej wyegzekwowania. Są to bezsprzeczne atuty przemawiające za tym, że prewencja w płatnościach jest o wiele tańsza i skuteczna niż późniejsze ich odzyskiwanie.

  ODSZKODOWANIA