FIRMA WINDYKACYJNA


Firma windykacyjna WOLF powstała jako samodzielny podmiot zajmujący się stricte windykacją należności. Działamy na rynku od 2006r. i okres ten obejmuje dynamiczny rozwój firmy i zdobywanie kolejnych klientów. W trakcie swojej działalności firma windykacyjna WOLF powiększyła zakres oferowanych usług o dochodzenie odszkodowań od firm ubezpieczeniowych. Obecnie specjalizujemy się w windykacji należności oraz dochodzeniu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych i na tym polu osiągamy duże sukcesy. Firma windykacyjna WOLF zajmuje się tylko takimi sprawami które rokują szansę na pozytywne zakończenie. Jeśli jakaś sprawa nie rokuje takich szans, nasza firma od razu na początku informuje państwa o tym i nie robi złudnych nadziei że coś uda się odzyskać. Taka sama zasada obowiązuje zarówno przy windykacji należności jak i dochodzeniu odszkodowań. Nasza firma stara się w sposób jak najbardziej profesjonalny podchodzić do powierzanych nam zleceń i załatwić sprawę w taki sposób, aby jej finalne zakończenie było jak najkorzystniejsze dla naszego klienta. Firma windykacyjna WOLF bezpłatnie wstępnie analizuje sprawę i w razie pozytywnej akceptacji przesyłamy zlecenie windykacji do podpisu. Akceptujemy przesyłanie dokumentacji za pomocą maila lub faksu. Nie wymagamy przesyłania dokumentów pocztą, chyba że tak jest wygodniej naszemu klientowi. Do zlecenia sprawy naszej firmie wystarcza przesłanie skanu zlecenia na maila lub faks, bezpośrednio po jego otrzymaniu firma windykacyjna WOLF podejmuje pierwsze działania i w ciągu tygodnia jest w stanie przekazać naszemu klientowi pierwsze informacje o osiągniętych efektach.
Firma windykacyjna WOLF oferuje windykację zarówno dla dużych podmiotów gospodarczych jak i małych. Istotna różnica polega tu na sposobie przekazywania dokumentów niezbędnych do wszczęcie procesu windykacji. W przypadku gdy jest to duża ilość faktur dla uproszczenia procedur i zmniejszenia formalizmu prosimy jedynie o przesłanie na maila bądź faks tzw. wykazu nierozliczonych, a więc dokumentu zawierającego dane dłużnika, wykaz faktur jakie są nieuregulowane, daty wystawienia tych faktur, daty płatności oraz kwoty pierwotne tych faktur oraz jakie pozostały do zapłaty. Nasza firma wymaga jedynie aby dokument taki był podpisany przez osobę upoważnioną do wystawiania tego rodzaju dokumentów. Taki sposób przekazywania naszej firmie zleceń pozwala w ogromny sposób uprościć całą procedurę zlecenia spraw do windykacji. Firma windykacyjna WOLF podchodzi w sposób bardzo uproszczony do procedur zlecenia nam windykacji. W przypadku zlecenia samej windykacji polubownej wystarcza tu zlecenie przesłane e-mailem bądź faksem zawierające podpis osoby upoważnionej do reprezentacji firmy. Oczywiście zlecenie takie jest przygotowywane przez nas na naszym formularzu. Po otrzymaniu dokumentów będących podstawą roszczenia nasza firma sporządza zlecenie windykacji i odsyła je do wierzyciela e-mailem bądź faksem. Tą samą drogą oczekujemy przesłania podpisanego zlecenia. Co do zlecania nam przeprowadzenia sprawy sądowej tu już nasza firma potrzebuje pełnomocnictw procesowych które muszą być przesłane nam z oryginalnymi podpisami drogą pocztową. Jest to jedyny przypadek gdy nasz klient musi przesłać nam dokumenty za pomocą poczty. Oczywiście jeśli np. zleceniodawca posiada bardzo dużą ilość dokumentów które chce nam przesłać a skanowanie ich lub faksowanie byłoby czasowo nieopłacalne może również przesłać je do nas pocztą w kopercie. W przypadku gdy klient chciałby odwiedzić nas osobiście aby zlecić naszej firmie windykację prosimy zawsze o wcześniejsze umówienie się telefonicznie. Stała współpraca oznacza wiele korzyści dla klientów firmy windykacyjnej WOLF. W przypadku gdy nasz klient ma problem natury prawnej zawsze jesteśmy gotowi do udzielenia mu profesjonalnej pomocy prawnej. Dokumentację dotyczącą tej sprawy można zawsze przesłać nam e-mailem bądź faksem a my po zapoznaniu się z dokumentami sporządzimy opinię prawną. Możliwe jest także na życzenie klienta podjechanie do niego po dokumentację, zapoznanie się z problemem na miejscu i udzielenie mu pomocy prawnej. Dla naszych stałych klientów oferujemy także prowadzenie spraw sądowych, administracyjnych oraz wszelkich innych wymagających fachowej wiedzy prawnej. Firma windykacyjna WOLF na stałe współpracuje z uznaną na rynku firmą zajmującą się doradztwem podatkowym - Podkarpackim Biurem Doradztwa Podatkowego. W przypadku gdy sprawa prawna z jaką nasz klient ma problem dotyczy kwestii podatkowej firma podatkowa z nami współpracująca jest gotowa w każdej chwili do zajęcia się daną sprawą i profesjonalnego jej poprowadzenia w kierunku uzyskania dla klienta jak najkorzystniejszego orzeczenia. Dewizą firmy windykacyjnej WOLF jest ogromna rzetelność. Oznacza to, że w przypadku gdy sprawa ma zostać nam zlecona nie rokuje wielkich szans na wygranie nie okłamujemy swojego klienta co do jej ewentualnego wyniku, mówimy wprost że albo na 100% ją wygramy albo że może być trudno lub że np. dana sprawa jest całkowicie beznadziejna i nie uda się nam nic zdziałać. Nasza firma oferuje również usługi wywiadowcze, mające na celu ustalenie sytuacji finansowych przyszłych kontrahentów, jego relacji biznesowych, wiarygodności finansowej, posiadanego przez niego majątku. Pozwala to do minimum obniżyć ryzyko jakie istnieje przy zawieraniu transakcji handlowych z nowymi kontrahentami i zweryfikować czy są w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie czy być może ich sytuacja jest niepewna i rozpoczęcie z nimi współpracy może zrodzić negatywne skutki dla firmy. Może się zdawać, iż ponoszenie kosztów za takie informacje jest zbędnym luksusem i nie przyniesie żadnych efektów. Jednakże czyż nie warto wydać sumy rzędu tysiąca złotych na to aby dowiedzieć się, iż kontrahent z którym zamierzaliście zawrzeć transakcję opiewająca na blisko 100 tys. zł. jest niewypłacalny o kwoty tej żadna firma windykacyjna nigdy od niego nie odzyska? Odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Dlatego naprawdę warto przed zawarciem takiej transakcji z klientem sprawdzić jego wiarygodność finansową, jaki jest stan jego majątku, czy posiada jakieś inne zobowiązania, jakie są relacje z jego innymi kontrahentami, czy terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań, czy jest rzetelny, Odpowiedzi na te pytania mogą uchronić od podjęcia bardzo nietrafnej decyzji której można żałować do końca życia jak i w przypadku gdyby były pozytywne mogą przyspieszyć decyzje o zawarciu transakcji i dzięki temu przynieść duże zyski. Miasta w których nieprzerwanie prowadzimy działania windykacyjne to:
- woj. podkarpackie – Rzeszów, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Nisko, Krosno
- woj. świętokrzyskie – Kielce, Sandomierz, Ostrowiec Świętokrzyski
- woj. lubelskie – Lublin, Zamość, Chełm, Biłgoraj
- woj. Mazowieckie – Warszawa , Radom
- woj. Śląskie – Katowice, Chorzów, Ruda Śląska, Bytom, Częstochowa, Zabrze, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Tychy, Rybnik
- woj. Dolnośląskie – Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica
- woj. Kujawsko-Pomorskie – Bydgoszcz, Toruń, Włocławek
- woj. Lubuskie – Gorzów, Zielona Góra
- woj. Łódzkie – Łódź, Piotrów, Płock
- woj. Małopolskie – Kraków, Tarnów, Dębica, Wieliczka, Mysłowice, Nowy Sącz
- woj. Opolskie – Opole, Częstochowa
- woj. Podlaskie – Białystok, Suwałki, Łomża
- woj. Pomorskie – Bydgoszcz, Słupsk, Gdańsk, Elbląg
- woj. Warmińsko-Mazurskie – Olsztyn
- woj. Wielkopolskie – Poznań, Piła, Konin, Kalisz
- woj. Zachodniopomorskie – Szczecin, Koszalin, KołobrzegWażne informacje

Wszystkie ważne informacje na temat windykacji należności, procedur i zasad skupu wierzytelności za gotówkę, jaki jest czas odzyskania należności, jakie dokumenty są niezbędne do zlecenia windykacji.

Zadzwoń 606950171 udzielimy wszelkich informacji na temat sposobów odzyskania Twoich wierzytelności.

Więcej

Aktualności

Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego to rewolucja dla setek tysięcy osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. SN odmówił uznania ich za konsumentów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie ma więc prawa nakładać milionowych kar na ubezpieczycieli zwlekających z wypłatą odszkodowań.

Więcej